માધવ મેજિક બ્લોગ

એક નાનકડો પ્રયાસ.

Happy Rakhi Day !!

with 5 comments

This post is dedicated to my Sister,

‘Shravan Purnima’ is celebrated as a Rakhi Day (Rakshabandhan) and this Rakhi is the symbol of love between Sister and Brother.

Here is one very famous Gujarati song

કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી

ભાઇની બેની લાડકીને ભઇલો ઝુલાવે ડાળખી…

હે…લીંબડીની આજ ડાળ ઝુલાવે, લીંબોળી ઝોલા ખાય,

હીંચકો નાનો બેનનો એવો, આમ ઝુલણ્યો જાય,

લીંલુડી લીંબડી હેઠે, બેનીબા હિંચકે હીંચે… કોણ…

એ પંખીડા, પંખીડા, ઓરા આવો એ પંખીડા,

બેની મારી હીંચકે હીંચે, ડાળીઓ તું ઝુલાવ,

પંખીડા ડાળીએ બેસો, પોપટજી પ્રેમથી હીંચો… કોણ…

હે…આજ હીંચોડુ બેનડી, તારા હેત કહ્યા ના જાય,

મીઠડો વાયુ આજ બેની તારા હીંચકે બેસી જાય

કોયલ ને મોરલા બોલે, બેની નો હીંચકો ડોલે…

કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી

ભાઇની બેની લાડકીને ભઇલો ઝુલાવે… બેનડી જુલે …ભઇલો ઝુલાવે ડાળખી઼

*

હે… આજ વીરો મારો લાવશે ભાગ …. મીઠાં ફળ લેશું ,

ભાઇ બેનીનાં હેતની આગળ, જગ આખું થશે દૂર..

વીરાંને રાખડી બાંધુ, વીરાંનાં મીઠડાં લેશું… કોણ હલાવે….લીંબડી..!

-Madhav

Advertisements

Written by Harshad / Madhav

August 24, 2010 at 6:34 pm

5 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Happy raksha bandhan !!!

  Gaurav

  August 24, 2010 at 6:47 pm

 2. Happy Rakhi Madhav.
  You also one of the Brothers. Hats off to you. Be like a shadow with your sister and give her love and care.

  Sahithi Pallavi

  August 24, 2010 at 6:56 pm

 3. nice sentiments….though i could nt understand the poem at all..but ur sister must be thrilled to read it…:)

  rohini

  August 24, 2010 at 8:25 pm

 4. બહું મજાનું ગીત. ઘાણા વખતે વાંચવા મળ્યું. આભાર.

  • યશવન્ત્ભાઇ મારા બ્લોગ ની મુલાકાત લેવા બદલ આપનો આભાર.

   Madhav / Harshad

   September 12, 2010 at 5:13 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: