માધવ મેજિક બ્લોગ

એક નાનકડો પ્રયાસ.

હેપ્પી ઇજનેર દિવસ !!

with 4 comments

Source:- IndiaPositive

આજે ડો. એમ. વિશ્વેસરૈયા ની યાદ મા ઇજનેર દિવસ ઉજવાય છે.
હુ પણ એક ઇલેક્ટ્રોનીકસ અને કોમ્યુનીકેશન ઇજનેર છુ અને મારા સૌ મીત્રો ને ઇજનેર દિવસ ની શુભેચ્છા.

.

.

.

Madhav

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. Wishes for the day.

  Jaynath Sisodiya

  September 15, 2010 at 7:38 pm

 2. ઈજનેર દીવસની હાર્દીક શુભેચ્છાઓ…
  http://govindmaru.wordpress.com

  Govind Maru

  September 15, 2010 at 9:18 pm

 3. તમને પણ એક કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયર તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ…

  સોહમ રાવલ

  September 15, 2010 at 9:59 pm

 4. @jayanth,Govidbhai and Soham:- Aapno aabhar

  Madhav / Harshad

  September 16, 2010 at 7:55 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: