માધવ મેજિક બ્લોગ

એક નાનકડો પ્રયાસ.

અમન ની આશા

with 4 comments

 

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. પ્રિય શ્રીમાધવભાઈ,

  અદભૂત..!!!!!!
  દિલ બાગ બાગ થઈ ગયું.
  આભાર

  માર્કંડ દવે.

  mdave42

  December 31, 2010 at 4:45 am

  • દિલ બાગ બાગ થઇ ગયું—ગુલશન ગ્રોવર ની જેમ. 😀
   આદરણીય માર્કંડભાઈ મુલાકાત બદલ આભાર.

   Harshad / Madhav

   January 1, 2011 at 1:17 pm

 2. Aa project ma ame bhag lidho hato..gazal lakhine..
  Sarahad ki dono aur chahakta chaman rahe..

  Dilip Gajjar

  January 1, 2011 at 12:33 am

  • અરે વાહ !
   એટલે આ ગીત માટે સ્પર્ધા નું આયોજન થયેલું?

   Harshad / Madhav

   January 1, 2011 at 1:18 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: