માધવ મેજિક બ્લોગ

એક નાનકડો પ્રયાસ.

નવું જેકેટ

with 3 comments

મારી  કંપની માં Texas Instruments તરફ થી ૨ જેકેટ આવેલા તેમાનું એક મારા ભાગ માં આવ્યું. ઠંડી વધતી જાય છે. હવે જેકેટ નો સહારો પણ મળી રેહશે.

Me !

 

Advertisements

Written by Harshad / Madhav

January 3, 2011 at 7:57 am

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. ha dear have to bahu j thandi pade 6e ane tema pan mafat nu maltu hoy to thodu mukay shu kevu?

  vanita

  January 3, 2011 at 5:47 pm

  • ગીતા માં લખ્યું છે:- “મફત નું લઈશ નહિ…..અને મળે તો મુકીશ નહિ” આ ગીફ્ટ મળેલું છે. :mrgreen:

   Harshad / Madhav

   January 3, 2011 at 6:15 pm

 2. oh to tame GITA vanchi lidhi emne…………pan gita ma evu pan 6e ke fogat nu laish nahi..pan male to mukish evu nathi kai…

  vanita

  January 5, 2011 at 6:35 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: